The Graph Foundation phân bổ hơn 1,5 triệu đô la để Tài trợ, hỗ trợ hệ sinh thái & nhà phát triển trong Wave 3

Trong suốt năm nay, The Graph Foundation đã phân bổ hơn 7,5 triệu đô la cho những người nhận tài trợ của Wave 1 và 2 và những người đóng góp cho hệ sinh thái, đồng thời cung cấp các khoản tài trợ cho StreamingFast và Figment để tập trung […]

Continue Reading

Ba team phát triển cốt lõi và Curation đang hoạt động trên mạng lưới

Quý vừa qua là một quãng thời gian rất bận rộn đối với Cộng đồng The Graph: Hai team phát triển cốt lõi mới tham gia vào hệ sinh thái và curation các subgraph đã hoạt động trên Mạng lưới The Graph. The Graph không chỉ thúc đẩy phân quyền […]

Continue Reading

Giới thiệu tóm tắt về cách Treasury research sử dụng The Graph để xây dựng Thị trường Dữ liệu Tài chính Mở

Wenqing Yu | người sáng lập Treasury Research Team Treasury Research đã xây dựng một nguyên mẫu nền tảng giao dịch định lượng phi tập trung trong vòng 48 giờ trong #Layer2Hackathon do IOSG & Chainlink tổ chức, để chứng minh cách một Thị trường Dữ liệu Tài chính Mở Crypto gốc có thể trở thành một phần mềm […]

Continue Reading