The Graph Foundation Awards tài trợ 48 triệu đô la cho The Guild để tham gia The Graph với tư cách là nhà phát triển cốt lõi

The Graph Foundation vui mừng thông báo rằng The Guild đã được trao một khoản tài trợ trị giá 48 triệu đô la để đóng góp cho nghiên cứu và phát triển giao thức và subgraph. The Guild trước đây là công cụ xây dựng subgraph của Wave 1 Grantee và hiện đang cam kết với The […]

Continue Reading

Aurora hợp tác với The Graph để mang lại khả năng lập chỉ mục dữ liệu vượt trội

The Graph là lớp lập chỉ mục và truy vấn của web3. Các subgraph của giao thức giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và triển khai các API hiệu quả và có thể khám phá với dữ liệu được lập chỉ mục từ các blockchains. Các nhà phát triển […]

Continue Reading