Giải thưởng The Graph Foundation tài trợ 60 triệu đô la cho StreamingFast để tham gia The Graph với tư cách là Nhóm phát triển cốt lõi

StreamingFast đang tham gia hệ sinh thái The Graph để hỗ trợ R & D giao thức, cải thiện hiệu suất lập chỉ mục và đẩy nhanh việc áp dụng Web3. The Graph Foundation vui mừng thông báo rằng StreamingFast tham gia The Graph với tư cách là nhà phát triển giao […]

Continue Reading

Giao thức làm việc phân tán: Cơ sở hạ tầng bởi các nhà phát triển xây dựng, dành cho các nhà phát triển

Sự phát triển của Web3, Internet phi tập trung, đã làm nảy sinh một loại kiến ​​trúc mạng lưới mới: các giao thức công việc phân tán. Tóm lược Công nghệ blockchain đã cho phép một loại kiến ​​trúc mạng lưới mới đang giảm chi phí và các rào cản […]

Continue Reading