Giải thưởng The Graph Foundation tài trợ 60 triệu đô la cho StreamingFast để tham gia The Graph với tư cách là Nhóm phát triển cốt lõi

StreamingFast đang tham gia hệ sinh thái The Graph để hỗ trợ R & D giao thức, cải thiện hiệu suất lập chỉ mục và đẩy nhanh việc áp dụng Web3. The Graph Foundation vui mừng thông báo rằng StreamingFast tham gia The Graph với tư cách là nhà phát triển giao […]

Continue Reading