Figment đã nhận được khoản tài trợ 80 triệu GRT để tham gia The Graph với tư cách là Nhà phát triển cốt lõi

The Graph có được một nhà phát triển cốt lõi mới là Figment, với chuyên môn kỹ thuật trên hơn 35 mạng lưới proof-of-stake (POS) bao gồm Solana, Polygon, Polkadot, NEAR, Celo, v.v. The Graph đã là một trong những giao thức được sử dụng nhiều nhất trong Web3. Figment – […]

Continue Reading

The Graph ra mắt hệ thống kinh tế dữ liệu phi tập trung với Curation, Graph Explorer & Subgraph Studio

Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể sắp xếp và quản lý dữ liệu thông qua các subgraph trên Graph Explorer và Subgraph Studio. Internet sẽ không bao giờ không thay đổi. Curation là một thành phần thiết yếu của hệ thống kinh tế dữ liệu. Dữ liệu là tài sản […]

Continue Reading