Figment đã nhận được khoản tài trợ 80 triệu GRT để tham gia The Graph với tư cách là Nhà phát triển cốt lõi

The Graph có được một nhà phát triển cốt lõi mới là Figment, với chuyên môn kỹ thuật trên hơn 35 mạng lưới proof-of-stake (POS) bao gồm Solana, Polygon, Polkadot, NEAR, Celo, v.v. The Graph đã là một trong những giao thức được sử dụng nhiều nhất trong Web3. Figment – […]

Continue Reading