The Graph, ‘Google of Blockchains,’ huy động được 50 triệu đô la Mỹ trong vòng gọi vốn do Tiger Global dẫn dắt

The Graph, một công ty khởi nghiệp được ví như Google, nhưng để lập chỉ mục thông tin tồn tại trên các blockchain, đã huy động được 50 triệu đô la trong một vòng gọi vốn do Tiger Global Management dẫn đầu. Blockwall Digital, Fenbushi Capital, FinTech Collective và Reciprocal […]

Continue Reading