The Graph Backers khởi động Quỹ hệ sinh thái trị giá 205 triệu $ để cung cấp tài trợ cho các nhà xây dựng Dapp

Mục tiêu của quỹ là tăng tốc phát triển các dự án quan trọng trong hệ sinh thái của mạng lưới lập chỉ mục dữ liệu. Những người ủng hộ của The Graph, một giao thức nhằm mục đích làm cho dữ liệu on-chain dễ tiếp cận hơn với các dự […]

Continue Reading

Chương trình The Graph Advocates đã ra mắt để phát triển cộng đồng những người đóng góp cho Web3

The Graph Foundation vui mừng thông báo về việc ra mắt chương trình vận động rất được mong đợi của mình: Graph Advocates. Chương trình này là một sáng kiến ​​do cộng đồng dẫn dắt và hướng tới cộng đồng, đóng vai trò như một cổng thông tin vào web3 cho mọi […]

Continue Reading