Cách chuyển đổi subgraph Ethereum của bạn sang mạng lưới phi tập trung: Hướng dẫn từng bước

Các subgraph của Ethereum tiếp tục chuyển đổi sang mạng lưới phi tập trung của The Graph. Khi việc áp dụng web3 phát triển, nhu cầu về quy mô và hiệu suất cũng tăng theo. Các nhà phát triển phải đối mặt với một quyết định lớn: tiếp tục dựa vào công nghệ tập […]

Continue Reading