0 0
Read Time:9 Minute, 42 Second

Sự phân quyền là một trong những nguyên tắc chính của web3. Sự phân quyền có nghĩa là không có thực thể hoặc nhóm đơn lẻ nào có quyền đơn phương đưa ra quyết định cho một giao thức. Nó có nghĩa là bất kỳ người dùng nào cũng có thể đóng góp vào việc phát triển và quản lý giao thức đó. Và điều đó có nghĩa là giao thức có thể phát triển nhanh hơn và mạnh mẽ hơn bất kỳ giao thức tương tự web2 nào – khi một cộng đồng người dùng và các bên liên quan thực sự phát triển xung quanh một giao thức, sẽ không còn những trở ngại hoặc những điểm thiếu hụt cản trở sự phát triển hoặc tạo ra sự yếu ớt.

The Graph Foundation tin tưởng sâu sắc vào tầm quan trọng và tính tất yếu của sự phân quyền, từ cơ sở hạ tầng trở lên. Không có dự án web3 nào có thể được phi tập trung một cách đáng tin cậy nếu các khía cạnh chính của ngăn xếp của nó, chẳng hạn như giao diện người dùng, dựa vào cơ sở hạ tầng tập trung. Cơ sở hạ tầng hoàn toàn phi tập trung, không cần sự cho phép được mở khóa bởi các subgraph và The Graph Network sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phi tập trung thực sự trong toàn ngành.

Quản trị dựa trên cộng đồng của The Graph – thông qua các cải tiến giao thức được đề xuất bởi các team nhà phát triển cốt lõi và bởi người dùng trên toàn hệ sinh thái, các Snapshot vote báo hiệu cảm tình cộng đồng (community sentiment) xung quanh những thay đổi đó và sự chấp thuận cuối cùng của Hội đồng The Graph –  có nghĩa là không một người tham gia nào có thể thực hiện thay đổi đối với giao thức mà không có sự hỗ trợ của hệ sinh thái.

Các khoản tài trợ cho công việc phát triển cốt lõi là một phần không thể thiếu của sự phân quyền giao thức. Nó đảm bảo rằng không có team hoặc cá nhân nào chịu trách nhiệm cho sự phát triển và bền vững của mạng lưới. Trong bài đăng tới, chúng tôi sẽ xem xét các khoản tài trợ đã tài trợ cho sự phát triển cốt lõi cho đến nay, cung cấp thông tin cập nhật về hoạt động của các nhà phát triển cốt lõi và lập biểu đồ tương lai cho nguồn phân quyền quan trọng này trong The Graph.

Sức mạnh và cạm bẫy của sự phát triển dựa vào cộng đồng

Trong thế giới truyền thống của nền tảng web2, sự phát triển được định hướng đơn phương bởi một thực thể thực hiện một lộ trình và đưa ra các quyết định kỹ thuật. Thực thể đó trả lời cho các cổ đông của mình, không phải người dùng hoặc người đóng góp và chỉ được thúc đẩy bởi lợi nhuận. Việc động cơ lợi nhuận này khác xa với lợi ích của người dùng chỉ là vấn đề thời gian.

Các giao thức Web3 không chỉ cho phép các sản phẩm phi tập trung, chúng cho phép phát triển phi tập trung, dựa vào cộng đồng. Một giao thức web3 thiếu một cộng đồng các nhà phát triển tương tác có ý nghĩa sẽ phải vật lộn để phản ánh nhu cầu của người dùng, điều này có thể gây nguy hại cho sự phù hợp thị trường sản phẩm. Ngược lại, một giao thức web3 có thể kích thích sự phát triển theo hướng cộng đồng sẽ tương tác tốt hơn với người dùng của nó. Và giao thức đó có thể phát triển theo cách không mang tính khai thác, trao quyền cho người dùng đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển giao thức. Đây là một chu trình đạo đức mang lại lợi ích cho toàn bộ cộng đồng người dùng của giao thức.

Nhưng sự phân quyền cũng là một thách thức trong web3 vì các giao thức rất phức tạp về mặt kỹ thuật và sẽ luôn có sự đánh đổi khi phát triển một cộng đồng bao gồm các nhóm bên liên quan khác nhau, mỗi nhóm có nhu cầu và ưu tiên riêng của họ. Các khoản tài trợ dành cho nhà phát triển cốt lõi của The Graph nhằm mục đích xâu chuỗi kim chỉ nam này – hỗ trợ công việc phát triển giao thức của cộng đồng trong khi vẫn duy trì sự phân quyền trên toàn hệ sinh thái.

Nhà phát triển cốt lõi tài trợ nhiên liệu Phát triển dựa vào cộng đồng

Các khoản tài trợ là một công cụ quan trọng để điều hướng sự phát triển phi tập trung và tăng trưởng hệ sinh thái. Chúng cho phép cộng đồng quản lý tài nguyên để phát triển và bảo trì giao thức theo cách phi tập trung. Khi ngày càng có nhiều team được chuyên môn hóa cho giao thức – mỗi team có hướng chuyên môn cụ thể của họ vào lộ trình tổng thể – thì hệ sinh thái có thể phát triển trong khi tránh kiểu hợp nhất nhà phát triển xảy ra trong web2.

Giống như tất cả các khoản tài trợ khác trong hệ sinh thái The Graph, các khoản tài trợ dành cho nhà phát triển cốt lõi đã được thiết kế với quy trình này. Các khoản tài trợ này được thiết kế và phê duyệt bởi Hội đồng The Graph – với sự trợ giúp của các chuyên gia có nguồn gốc từ cộng đồng – đảm bảo đại diện cho tất cả các loại bên liên quan trong mạng lưới. Các khoản tài trợ được liên kết với lộ trình giao thức và các ưu tiên xuất hiện thông qua các Snapshot votes của cộng đồng, các cuộc thảo luận trên Forum và các cuộc thảo luận của Hội đồng, có nghĩa là những người nhận khoản tài trợ phải sắp xếp công việc của họ với các ưu tiên do cộng đồng đặt ra, không phải với những ưu tiên do bất kỳ bên liên quan hoặc công ty nào đặt ra .

Một số lượng lớn hơn các nhà phát triển cốt lõi có nghĩa là một cam kết liên tục và đáng tin cậy để xây dựng trước công chúng. Khi nhiều nhà phát triển cốt lõi tham gia vào một hệ sinh thái, ngày càng nhiều công việc phát triển giao thức cốt lõi nhất thiết phải diễn ra theo kiểu mở. Với việc StreamingFast và Figment tham gia Edge & Node với tư cách là nhà phát triển cốt lõi của The Graph trong ba tháng qua, các team đã xây dựng một chuỗi các bài đăng trên diễn đàn và các cuộc gọi công khai để chia sẻ cập nhật và đảm bảo rằng họ đang đáp ứng các mục tiêu phát triển của cộng đồng.

Những nỗ lực này đã giúp hình dung lại kiến ​​trúc lập chỉ mục, tạo nền tảng cho việc cải thiện hiệu suất lập chỉ mục và hỗ trợ đa blockchain. Ví dụ: xử lý dữ liệu thông qua Firehose do StreamingFast phát triển, tăng hiệu suất lập chỉ mục tuyến tính và tốc độ đồng bộ hóa, đồng thời tối đa hóa tính linh hoạt của dữ liệu bằng cách cho phép xử lý song song. Firehose tạo ra một giao diện chung cho Graph Node với bất kỳ blockchain nào và cải thiện đáng kể khả năng xử lý các chuỗi thông lượng cao như NEAR, một blockchain non-EVM Layer 1 được tích hợp gần đây .

Tương lai của Graph Core Dev Grants

Với sự thành công của chương trình nhà phát triển cốt lõi của The Graph cho đến nay, The Graph Foundation rất vui mừng thông báo một lộ trình để thực hiện các khoản tài trợ này thậm chí còn là động lực mạnh mẽ hơn cho việc phân cấp.

Đầu tiên,Foudation đang mở rộng loại công việc đủ điều kiện để nhận tài trợ dành cho nhà phát triển cốt lõi. Công việc của các nhà phát triển cốt lõi tại The Graph chưa bao giờ bị giới hạn ở một nhóm người nhận tài trợ cụ thể hoặc bất kỳ nhóm nào khác được xác định trước. Đúng hơn, việc phát triển The Graph luôn là một nỗ lực của cộng đồng. Các team đã được trao các khoản tài trợ này hoặc đang được xem xét cho các khoản tài trợ trong tương lai đều đã có những đóng góp đáng kể cho hệ sinh thái. Sức mạnh của The Graph cuối cùng phụ thuộc vào cộng đồng của nó.

Do đó, trong tương lai, chương trình tài trợ dành cho nhà phát triển cốt lõi sẽ không còn tách biệt với các khoản tài trợ theo giao thức Foundation. Tất cả các team đóng góp vào R&D giao thức sẽ đủ điều kiện nhận các khoản tài trợ dài hạn, có giá trị cao hơn. Quy trình đăng ký các khoản tài trợ đó sẽ là một phần của quy trình đăng ký hiện có đối với các khoản tài trợ theo giao thức Foundation khác – người nộp đơn nên xem lại biểu mẫu đăng ký tài trợ hiện có và mở các RFP .

Các team muốn được xem xét nhận các khoản tài trợ dài hạn hơn nên đưa vào đơn xin tài trợ của họ một đề xuất chi tiết với các chi tiết sau:

 • Phạm vi của dự án đề xuất
 • Chuyên môn của team với The Graph và công việc hiện có trong hệ sinh thái bao gồm:
  • Tham gia vào các cuộc thảo luận về quản trị hoặc giao thức,
  • Tham gia vào mạng lưới với tư cách là nhà phát triển subgraph, Indexer, Delegator, hay Curator
  • Đóng góp trên Github
  • Tương tác với cộng đồng The Graph
 • Các đóng góp về giao thức được đề xuất, bao gồm: Giao thức R&D GIPs Graph Node Mở rộng đa blockchain các subgraph của mạng lưới hoặc các tiêu chuẩn của subgraph
 • Tại sao đề xuất yêu cầu một khoản tài trợ dài hạn hơn so với một dự án hoặc khoản tài trợ dựa trên thời gian

Chúng tôi cũng đề nghị các team tự làm quen với quy trình GIP phi tập trung của hệ sinh thái và sử dụng The Graph Forumcác cuộc gọi của nhà phát triển cốt lõi để tìm các yêu cầu nghiên cứu từ cộng đồng và thu hút phản hồi của cộng đồng về các GIP dự thảo. Những người đóng góp cũng nên cân nhắc việc đăng ký tài trợ giao thức ngắn hạn trước, cộng tác với các nhà phát triển cốt lõi và đăng ký tài trợ dài hạn hơn vào một ngày sau đó.

Cuối cùng, Foundation đang tích cực khám phá các cách để cộng đồng trực tiếp tham gia vào quản lý tài trợ. Cuối cùng, các khoản tài trợ không chỉ nên nâng cao sự phát triển dựa vào cộng đồng mà còn phải phản ánh quan điểm trực tiếp của cộng đồng càng nhiều càng tốt. Foundation rất mong được thông báo chi tiết hơn về những thay đổi này trong những tháng tới.

Link bài viết gốc

THEGRAPHVN – Tham gia các cộng đồng The Graph Việt Nam tại:

Website tin tức

Telegram tin tức

Cộng đồng Telegram

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.