Ba team phát triển cốt lõi và Curation đang hoạt động trên mạng lưới

Quý vừa qua là một quãng thời gian rất bận rộn đối với Cộng đồng The Graph: Hai team phát triển cốt lõi mới tham gia vào hệ sinh thái và curation các subgraph đã hoạt động trên Mạng lưới The Graph. The Graph không chỉ thúc đẩy phân quyền […]

Continue Reading

The Graph ra mắt hệ thống kinh tế dữ liệu phi tập trung với Curation, Graph Explorer & Subgraph Studio

Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể sắp xếp và quản lý dữ liệu thông qua các subgraph trên Graph Explorer và Subgraph Studio. Internet sẽ không bao giờ không thay đổi. Curation là một thành phần thiết yếu của hệ thống kinh tế dữ liệu. Dữ liệu là tài sản […]

Continue Reading

Giao thức làm việc phân tán: Cơ sở hạ tầng bởi các nhà phát triển xây dựng, dành cho các nhà phát triển

Sự phát triển của Web3, Internet phi tập trung, đã làm nảy sinh một loại kiến ​​trúc mạng lưới mới: các giao thức công việc phân tán. Tóm lược Công nghệ blockchain đã cho phép một loại kiến ​​trúc mạng lưới mới đang giảm chi phí và các rào cản […]

Continue Reading