Giới thiệu tóm tắt về cách Treasury research sử dụng The Graph để xây dựng Thị trường Dữ liệu Tài chính Mở

Wenqing Yu | người sáng lập Treasury Research Team Treasury Research đã xây dựng một nguyên mẫu nền tảng giao dịch định lượng phi tập trung trong vòng 48 giờ trong #Layer2Hackathon do IOSG & Chainlink tổ chức, để chứng minh cách một Thị trường Dữ liệu Tài chính Mở Crypto gốc có thể trở thành một phần mềm […]

Continue Reading

Figment đã nhận được khoản tài trợ 80 triệu GRT để tham gia The Graph với tư cách là Nhà phát triển cốt lõi

The Graph có được một nhà phát triển cốt lõi mới là Figment, với chuyên môn kỹ thuật trên hơn 35 mạng lưới proof-of-stake (POS) bao gồm Solana, Polygon, Polkadot, NEAR, Celo, v.v. The Graph đã là một trong những giao thức được sử dụng nhiều nhất trong Web3. Figment – […]

Continue Reading