0 0
Read Time:14 Minute, 56 Second

Các giao thức web3 phi tập trung không ngừng phát triển, mở rộng quy mô để phù hợp với nhu cầu của hệ sinh thái của họ. Một phần quan trọng trong sự phát triển của The Graph là tiếp tục phân cấp các sáng kiến ​​hệ sinh thái cốt lõi – như cộng đồng xung quanh, giáo dục và tăng trưởng. Ngày nay, cộng đồng The Graph đang thực hiện một bước thú vị trong nỗ lực phi tập trung hóa hệ sinh thái và các khoản tài trợ với việc ra mắt DAO cộng đồng (tổ chức tự trị phi tập trung) – Graph AdvocatesDAO .

Graph AdvocatesDAO là cơ quan quản trị cộng đồng giám sát tư cách thành viên và sự đóng góp của Chương trình Graph Advocates và các khoản tài trợ của cộng đồng . DAO đã ra mắt với 20 thành viên là một phần của tổ hợp ban đầu của Chương trình Advocates và đã nhận được khoản tài trợ từ Hội đồng The Graph trị giá $250.000 bằng GRT để seed cho ngân quỹ. Ngoài các khoản tài trợ của cộng đồng, ngân quỹ của DAO dự kiến ​​sẽ được sử dụng để đền bù cho các thành viên DAO đóng góp cho chính DAO và tài trợ cho các khoản hoàn trả cho các hoạt động của Advocates.

Hoạt động và quy mô của Chương trình Advocates sẽ do DAO quản lý, bao gồm việc xem xét các đơn đăng ký Advocates và hỗ trợ các nỗ lực như điều phối các sự kiện và phiên dịch. Những Advocates (Người ủng hộ) tích cực đóng góp thành công trong Chương trình Advocates cũng có thể đăng ký tham gia DAO. Kể từ khi khởi động tổ hợp đầu tiên của Chương trình Advocates, hơn 2.500 cá nhân đã nộp đơn từ hơn 70 quốc gia, bao gồm Argentina, Nigeria, Đức, Trung Quốc, Canada và Ấn Độ. Hãy đăng ký ngay bây giờ để trở thành Advocate và tham gia với DAO!

DAO cũng sẽ là bước đầu tiên của hệ sinh thái The Graph trong việc mở rộng giám sát phi tập trung đối với các chương trình tài trợ. Kể từ khi ra mắt mạng lưới, các khoản tài trợ của cộng đồng đã được giám sát bởi The Graph Foundation và Hội đồng với hơn 1 triệu đô la trong các khoản tài trợ cộng đồng được phân phối vào năm 2021. Các khoản tài trợ cộng đồng giờ đây sẽ do Graph AdvocatesDAO quản lý.

Dưới đây là danh sách các nguồn lực để tham gia với Graph AdvocatesDAO:

Graph AdvocatesDAO chỉ đánh dấu sự khởi đầu của nhiều làn sóng quản trị phi tập trung mở rộng sắp tới! Các thành viên của cộng đồng đã bắt đầu làm việc với nhiều DAO hơn và các sáng kiến ​​để cung cấp tầm nhìn của The Graph cho một web3 phi tập trung.

Sứ mệnh của Graph AdvocatesDAO là thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn vào việc xây dựng web3 phi tập trung và phát triển hệ sinh thái The Graph bằng cách hỗ trợ các sáng kiến ​​dựa vào cộng đồng và thông qua sự đóng góp của Graph Advocates.

– trích từ Điều lệ Graph AdvocatesDAO

Khởi chạy Graph AdvocatesDAO

DAO đã được triển khai trên xDAI/Gnosis Chain bằng cách sử dụng các hợp đồng MolochDAO v2 vào thứ Tư, ngày 23 tháng 3 năm 2022 với sự hỗ trợ của DAOhaus. 20 thành viên ban đầu đã tạo ra một Điều lệ quản lý với các nguyên tắc cho hoạt động của DAO, bao gồm các quy trình Advocates và tài trợ, hướng dẫn về các đề xuất, tư cách thành viên, sự tham gia với DAO và cơ cấu tài trợ.

DAO sẽ giám sát Chương trình Advocates và Tài trợ Cộng đồng, và sẽ có ba ủy ban mà các thành viên DAO có thể tham gia: Advocate Committee (Ủy ban Advocate), Grant Committee (Ủy ban Tài trợ) và Operations Committee (Ủy ban Hoạt động) . Mọi người nên cảm thấy được trao quyền để trở thành một Advocate, đăng ký vào DAO và sau đó đóng góp cho các ủy ban và kiếm tiền từ DAO. Khi ra mắt, các thành viên DAO đã chọn sử dụng Coordinape làm mô hình phân phối tiền bồi thường cho các ủy ban.

Ba ủy ban đều có một nhóm trách nhiệm được định rõ để đưa ra quyết định của riêng họ về các đề xuất có phạm vi nhỏ, chẳng hạn như phê duyệt các khoản tài trợ nhỏ cho các khoản bồi hoàn của Advocates hoặc giới thiệu các quy trình và hệ thống mới cho các ủy ban.

Chương trình Graph Advocates

Vào tháng 2 năm 2022, Chương trình Graph Advocates đã được ra mắt để trao quyền cho các cá nhân nghiên cứu và đóng góp cho web3 đồng thời phát triển hệ sinh thái The Graph. Các Advocate có thể đóng góp cho cộng đồng bằng cách phiên dịch nội dung, tổ chức các sự kiện và hội thảo, giáo dục về các subgraph và công nghệ web3, giới thiệu người dùng mới, v.v. Khi các Advocate đưa ra đóng góp của họ, họ được khuyến khích gửi các đề xuất on-chain để trở thành thành viên của DAO và sau đó tham gia các ủy ban của DAO.

Ủy ban Advocate

Ủy ban Advocate bao gồm các thành viên DAO, những người giám sát từ đầu đến cuối chương trình Graph Advocates. Điều này bao gồm các quy trình đăng ký và giới thiệu, hỗ trợ các nỗ lực của Advocates và phê duyệt các khoản bồi hoàn và tài trợ cho các hoạt động như các sự kiện của Advocate. Các thành viên của Ủy ban nên cảm thấy được trao quyền để hỗ trợ các khoản tài trợ và sáng kiến ​​của các Advocate để đưa các Advocate trở thành thành viên của DAO.

Ủy ban Advocate cũng sẽ hỗ trợ các đề xuất của thành viên cho những Advocate đăng ký tham gia DAO. Ủy ban sẽ giúp tiến hành thẩm định và hỗ trợ Những Advocate đã chứng minh được bản thân trong cộng đồng để chuyển dần sang DAO. Ủy ban cũng sẽ hỗ trợ các đề xuất của guild khi cần thiết, được đệ trình để loại bỏ các thành viên khỏi DAO trong trường hợp có hành vi có hại hoặc lệch lạc.

Hiện tại, làn sóng đơn đăng ký Chương trình Advocates đầu tiên đang được xem xét bởi các thành viên DAO, những người đã được chọn tham gia vào Ủy ban Advocate. Những ứng viên được DAO chấp nhận vào Chương trình Advocates sau đó sẽ có thể gia nhập DAO bằng cách đóng góp có giá trị với tư cách là Advocate và phát triển danh tiếng tích cực trong hệ sinh thái The Graph rộng lớn hơn. Tài liệu sẽ được cập nhật liên tục với các hướng dẫn về hỗ trợ Chương trình Advocates và các đề xuất thành viên của DAO. Những cá nhân hào hứng với việc quản lý con người và cộng đồng đang phát triển nên cân nhắc tham gia Ủy ban Advocate.

Các khoản tài trợ của Cộng đồng The Graph

Các khoản tài trợ của cộng đồng từ bốn wave tài trợ gần đây nhất bao gồm các hướng chỉ dẫn và hướng dẫn để phát triển subgraph, tài trợ cho các sự kiện và chương trình giáo dục cũng như các Graph NFTs độc đáo! Cộng đồng The Graph dồi dào sức sáng tạo và thúc đẩy phát triển cộng đồng trên toàn cầu và giờ đây các thành viên cộng đồng có thể tham gia bằng cách trở thành Advocate và tham gia DAO.

DAO đã nhận được khoản tài trợ bằng GRT trị giá 250.000 đô la từ Hội đồng The Graph và có thể dự kiến rằng DAO sẽ nộp đơn lại cho Hội đồng để được cấp thêm hàng quý. Ngân khố quỹ DAO được giữ bằng GRT và các khoản trợ cấp GRT được trả cho những người đóng góp để sử dụng trong mạng lưới.

Để bắt đầu, các thành viên DAO đặt ngưỡng GRT tối đa có trị giá 20.000 đô la trở xuống cho mỗi khoản tài trợ. Các khoản tài trợ cộng đồng có giá trị lớn hơn sẽ tiếp tục được tài trợ bởi The Graph Council và The Graph Foundation cho đến khi DAO ở mức trưởng thành để cập nhật điều lệ và hỗ trợ các khoản tài trợ lớn hơn. Các đề xuất tài trợ có thể được gửi và bỏ phiếu thông qua DAOhaus UI.

Ủy ban tài trợ

Ủy ban tài trợ chủ yếu có nhiệm vụ đánh giá các đơn xin tài trợ cộng đồng mới. Ủy ban hỗ trợ các thành viên và Advocates của DAO trong việc xây dựng và gửi các đề xuất chất lượng cao, đồng thời tiến hành thẩm định thay mặt cho DAO. Ủy ban sẽ thiết lập nhiều quy trình public-facing hơn trong nỗ lực thu hút sự tham gia của cộng đồng rộng lớn hơn với tính minh bạch được nâng cao.

Các đề xuất tài trợ sẽ kết thúc với sự bỏ phiếu on-chain của tất cả các thành viên DAO, sau khi hoàn thành đánh giá của ủy ban. Tài liệu sẽ được cập nhật liên tục với các hướng dẫn về cách gửi đề xuất tài trợ cộng đồng. Những cá nhân đam mê khởi động các dự án mới và giúp các sáng kiến ​​thành hiện thực sẽ muốn được trở thành thành viên của Ủy ban tài trợ.

“Tôi rất vui mừng cho tương lai của The Graph và sự tiến bộ của cộng đồng mà Graph AdvocatesDAO sẽ mang lại. Trong khi các nhóm nhà phát triển cốt lõi của The Graph làm việc để cải thiện giao thức và hệ thống của nó, những advocates sẽ có mặt để nâng cao trải nghiệm của các nhà phát triển web3 và những người tham gia giao thức mới. Tôi mong muốn được hợp tác với cộng đồng đông đảo thông minh và quan tâm không ngừng của chúng tôi để đảm bảo sự thành công của web3! ” Derek Meyer, thành viên của tổ hợp ban đầu của Graph Advocates và Graph AdvocatesDAO.

Hoạt động của DAO

Một tổ chức tự trị phi tập trung được sở hữu và điều hành bởi các thành viên của nó mà không có cơ quan quyền lực trung ương hoặc hệ thống phân cấp. Trong AdvocatesDAO, có ba loại đề xuất chính mà các thành viên có thể bỏ phiếu:

  • đề xuất thành viên mới – Những Advocates muốn trở thành thành viên DAO
  • đề xuất tài trợ – tài trợ cộng đồng và các khoản bồi hoàn cho Chương trình Advocates và các chi phí của DAO
  • đề xuất tín hiệu – cập nhật điều lệ, phiếu bầu phi tài chính

Hai đề xuất đã được thông qua: một đề xuất bổ nhiệm Derek Meyer từ DataNexus làm Giám đốc pháp nhân AdvocatesDAO cho các hoạt động và một đề xuất thành viên cho Hội đồng The Graph trong DAO. Derek đã đóng góp lâu dài cho The Graph thông qua hỗ trợ cộng đồng, công việc của anh ấy trong Curation Station và với tư cách là Advocate ban đầu.

Người dùng có thể chuyển đổi loại đề xuất trong giao diện người dùng và nhập chi tiết đề xuất theo yêu cầu. Các thành viên phải tuân theo Điều lệ và Tài liệu để nhận phản hồi và được hỗ trợ trước khi gửi đề xuất. Để cải thiện cơ hội thông qua đề xuất, trước tiên, bạn nên có các cuộc thảo luận off-chain, trong Diễn đàn The GraphDiscord hoặc các community call, trước khi gửi đề xuất on-chain.

Quản trị On-chain

Mỗi thành viên của DAO tham gia với 1 phiếu biểu quyết (voting share) . Theo thời gian, các thành viên cũng có thể gửi đề xuất on-chain để mở rộng quyền biểu quyết của họ lên tối đa 3 phiếu. Điều này được thiết kế để cung cấp cho những người đóng góp tích cực trong DAO khả năng thực hiện nhiều hơn các quyết định quản trị khi cam kết và đóng góp của họ cho DAO tăng lên.

Thời gian quản lý kéo dài hai tuần – thời gian bỏ phiếu 10 ngày, sau đó là thời gian gia hạn 4 ngày – sau đó các đề xuất được thực hiện on-chain. Trong thời gian ân hạn, các thành viên đã quyên góp quỹ cho ngân quỹ có thể ragequit quỹ (thoát) nếu họ không đồng ý với kết quả của cuộc bỏ phiếu. Điều này hoạt động như một chức năng bắt buộc để đảm bảo các đề xuất được gửi có chất lượng cao, vì các thành viên muốn tránh rủi ro các nhà tài trợ rút tiền của họ khỏi DAO. Các thành viên đóng góp cho ngân quỹ sẽ nhận được chiến lợi phẩm, chiếm một phần nhỏ của quỹ ngân quỹ, có thể ragequit nếu cần.

Ngay sau khi DAO ra mắt, các thành viên của DAO đã đệ trình đề xuất cho Hội đồng The Graph để quyên góp GRT trị giá 250.000 đô la cho ngân quỹ DAO. Là một phần của đề xuất, 10.000.000 chiến lợi phẩm và 0 phiếu quyền biểu quyết đã được đúc để đổi lại. Để đảm bảo tính toàn vẹn của ngân quỹ của DAO, cả Hội đồng và Foundation đều không có quyền biểu quyết trong DAO. DAO cũng sẽ có thể yêu cầu tài trợ bổ sung từ Hội đồng The Graph hoặc các nguồn bên thứ ba khác.

Ủy ban hoạt động

Ủy ban Hoạt động là ủy ban thứ ba trong DAO và chịu trách nhiệm đảm bảo các hoạt động của DAO đang hoạt động hiệu quả trên các nền tảng và ủy ban. DAO là thực thể riêng của nó và yêu cầu thiết lập các quy trình, hệ thống và nền tảng của riêng nó. Do đó, quản lý cộng đồng tổ chức là nhiệm vụ cốt lõi của ủy ban này, bao gồm việc cung cấp hỗ trợ pháp lý, kế toán, tiếp thị và hoạt động cho DAO.

Những người có năng lực bảng tính, chuyên môn quản lý dự án, kỹ năng điều tiết cộng đồng hoặc đam mê phát triển quy trình sẽ tìm thấy vô số cơ hội tham gia vào ủy ban này. Đây là nơi dành cho tất cả mọi người đang tìm cách định hình cách DAO hoạt động thành công và có thể thiết lập các phương pháp hay nhất có thể được áp dụng trên hệ sinh thái web3 rộng lớn hơn.

Tài trợ Ủy ban

Các thành viên của DAO tham gia các Ủy ban Advocate, Tài trợ hoặc Hoạt động có cơ hội được đền bù cho thời gian và những đóng góp của họ cho DAO. Coordinape là nền tảng đang được sử dụng để xác định tác động của các khoản đóng góp trong quá khứ và mức đền bù, được thúc đẩy bởi ý kiến ​​đóng góp từ các thành viên trong ủy ban. Mỗi thành viên ủy ban được chia một phần như nhau trong việc xác định mức chi trả của các thành viên ủy ban khác từ mức đền bù hàng tháng được xác định cho mỗi ủy ban.

Các thành viên của ủy ban được cung cấp các công cụ và cơ hội để báo cáo cả thời gian của họ cũng như giá trị của những đóng góp mà họ đã thực hiện cho ủy ban mỗi tháng. Điều đó nhằm mục đích trở thành một tín hiệu mạnh mẽ cho các thành viên trong ủy ban xác định lượng phiếu của họ mà họ phân bổ cho các thành viên ủy ban khác nhau. Phương pháp tổng thể được nhắm mục tiêu để khuyến khích những người đóng góp mạnh mẽ nhất trong ủy ban, những người đang thể hiện cam kết liên tục đối với sứ mệnh của DAO, bất kể vai trò cụ thể mà họ tham gia.

Thêm DAOfication trong The Graph

Những Advocates đang định hình tương lai của hệ sinh thái The Graph và Graph AdvocatesDAO tạo ra nhiều cơ hội mới cho mọi người tham gia vào việc xây dựng web3. Bất kỳ ai có động cơ đóng góp và tham gia nên đăng ký trở thành Advocates và sau đó trở thành thành viên DAO hoặc đăng ký tài trợ để xây dựng trong hệ sinh thái!

Graph AdvocatesDAO là DAO đầu tiên trong số nhiều DAO có khả năng sẽ xuất hiện từ hệ sinh thái The Graph, khi cộng đồng tham gia nhiều hơn vào việc duy trì giao thức và thúc đẩy tăng trưởng. Các DAO sẽ giúp thúc đẩy sự bền vững của The Graph bằng cách cho phép mọi người đóng góp trong cộng đồng!

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Graph AdvocatesDAO và cập nhật các thông báo liên quan đến DAO trong tương lai bằng cách tham dự các sự kiện được đăng trong lịch cộng đồng The Graph .

Link bài viết gốc

THEGRAPHVN – Tham gia các cộng đồng The Graph Việt Nam tại:

Website tin tức

Telegram tin tức

Cộng đồng Telegram

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.