The Graph ra mắt hệ thống kinh tế dữ liệu phi tập trung với Curation, Graph Explorer & Subgraph Studio

Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể sắp xếp và quản lý dữ liệu thông qua các subgraph trên Graph Explorer và Subgraph Studio. Internet sẽ không bao giờ không thay đổi. Curation là một thành phần thiết yếu của hệ thống kinh tế dữ liệu. Dữ liệu là tài sản […]

Continue Reading

Giải thưởng The Graph Foundation tài trợ 60 triệu đô la cho StreamingFast để tham gia The Graph với tư cách là Nhóm phát triển cốt lõi

StreamingFast đang tham gia hệ sinh thái The Graph để hỗ trợ R & D giao thức, cải thiện hiệu suất lập chỉ mục và đẩy nhanh việc áp dụng Web3. The Graph Foundation vui mừng thông báo rằng StreamingFast tham gia The Graph với tư cách là nhà phát triển giao […]

Continue Reading